Αγορά

Με πολυετή πείρα στον ευρύτερο χώρο,  ο οίκος προφέρει πολύτιμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα της αγοράς της Τέχνης. Αναφορικά με τις επιλογές για το πως θα συμμετάσχετε στις δημοπρασίες μας αυτές ποικίλλουν. 3 από τους πιο συχνούς τρόπους συμμετοχης είναι οι εξής:

Πρόσθετα μπορεί κάποιος να συμμετάσχει  με την υποβολή γραπτής προσφοράς.  Αυτές οι επιλογές συμμετοχής συνδέονται και με την αποδοχή των όρων της δημοπρασίας.

Magna's Auctions IMG 0404
Magna's Auctions Untitled design
Σχετικά με τα έργα Τέχνης που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε δημοπρασία ο οίκος δημοσιεύει ηλεκτρονικό κατάλογο τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον υπάρχει  δυνατότητα να δείτε από κοντά το σύνολο των έργων, καθώς αυτά εκτίθενται για 3 ημέρες πριν τη δημοπρασία.
Όσον αφορά την προμήθεια του οίκου αυτή ανέρχεται στο 15% ( στο ποσό κατακύρωσης ) πλέον ΦΠΑ 24% που αφορά το ποσό της προμήθειας κι οχι το συνολικό ποσό. Οι τρόποι εξόφλησης μπορούν να είναι:

Ο χρόνος εξόφλησης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 15 μέρες εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με τον οίκο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμμετοχή σας στις δημοπρασίες μας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας