Αλέκος Φασιανός ( 1935 – 2022 )

LOT 38

Τιμή εκτίμησης: 450 – 550€

Κατηγορία:

«Νέος με Άλογο», 25Χ37εκ.,

χαλκογραφία αριθμημένη 2/6 κάτω δεξιά και υπογεγραμμένη κάτω αριστερά.