Αλέκος Φασιανός ( 1935 – 2022 )

LOT 35

Τιμή εκτίμησης: 650 – 750€

Κατηγορία:

«Νέος με Λουλούδι», 52Χ55εκ.,

λινόλαιο, αριθμημένο 6/50 κάτω δεξιά και υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.