Αλέκος Φασιανός ( 1935 – 2022 )

LOT 49

Τιμή εκτίμησης: 150 – 200€

Κατηγορία:

άτιτλο, 15Χ22εκ.,

χαλκογραφία,

υπογεγραμμένη κάτω αριστερά.