Νεοελληνική Τέχνη – Εικαστικοί Διάλογοι

11 Ιουνίου 2022

Η δημοπρασία έλαβε μέρος στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσός στην Πλατεία Aγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 10561

(09) Αθηνά Ταρσούλη ( 1884-1985 )

Αθηνά Ταρσούλη, ( 1884-1985 ),

“Νησιώτισσες”,

λάδι σε χαρτί, 10x15εκ. 

Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.

Τιμή εκτίμησης: 500-700€