Χρυσάνθη Τσίτσα ( γ. 1981 )

LOT 40

Τιμή εκτίμησης: 800 – 1.200€

Κατηγορία:

«Μπλέ Ηρακλειδείς», 71Χ103εκ.,

ξύλο, και λάδι σε χαρτόνι,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.