Ειρήνη Κοκκίνου ( γ. 1928 )

LOT 113

Τιμή εκτίμησης: 500 – 600€

Κατηγορία:

“Η γυναίκα με τη στάμνα”, 19Χ21Χ2.5εκ.,

μετωπικό, μέταλλο, μοναδικό,

υπογεγραμμένο αριστερά.