Γιάννης Ψυχοπαίδης ( γ. 1945 )

LOT 17

Τιμή εκτίμησης: 1.500 – 2.000€

Κατηγορία:

χωρίς τίτλο, 11Χ44εκ.,

επιζωγραφισμένες Polaroid,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά.