Γιάννης Τσαρούχης ( 1910 – 1989 )

LOT 47

Τιμή εκτίμησης: 3.500 – 5.000€

Κατηγορία:

«Κεφάλι Νέου», 26.5Χ38.5.,

μολύβια σε χαρτί,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω αριστερά.