Γιώργο Βακαλό ( Βακαλόπουλος ) ( 1902 – 1991 )

LOT 16

Τιμή εκτίμησης: 5.500 – 7.000€

Κατηγορία:

“Commedia dell” Arte”, 78X128εκ.,

τέμπερες σε ξύλο,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά.