Γιώργος Γκολφίνος ( 1948 – 2015 )

LOT 4

Τιμή εκτίμησης: 1.600 – 2.000€

Κατηγορία:

χωρίς τίτλο, 50Χ60.5εκ.,

ακρυλικά σε χαρτί saunders σε πανί επικολλημένα σε ξύλο,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 2005 κάτω στη μέση.