Γιώργος Μανουσάκης ( 1914 – 2003 )

LOT 31

Τιμή εκτίμησης: 2.000 – 2.500€

Κατηγορία:

“Το καφενείο του χωριού”, 26Χ36εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά.