Γιώργος Πάτσας ( 1944 – 2018 )

LOT 33

Τιμή εκτίμησης: 250 – 300€

Κατηγορία:

«Ο Συνοδός», 24Χ34εκ.,

μικτή τεχνική σε χαρτί, υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.