Κωνσταντίνος Κερεστετζής ( γ. 1969 )

LOT 100

Τιμή εκτίμησης: 700 – 800€

Κατηγορία:

“Τοπίο”, 24Χ35εκ.,

λάδι σε hardboard,

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.