Δημήτρης Γιολδάσης ( 1897 – 1993 )

LOT 40

Τιμή εκτίμησης: 2.000 – 3.000€

Κατηγορία:

“Συγκομιδή”, 49Χ69εκ.,

λάδι σε χαρτόνι,

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.