Θεόδωρος Πανταλέων ( γ. 1948 )

LOT 56

Τιμή εκτίμησης: 800 – 1.200€

Κατηγορία:

άτιτλο,

μικτή τεχνική σε χαρτί, 27,5Χ38εκ.,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.