Στέφανος Λάντσας ( 1861 – 1933 )

LOT 57

Τιμή εκτίμησης: 1.400 – 1.800€

Κατηγορία:

“Μνημείο”, 22Χ25εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.