Αλέκος Φασιανός ( 1935 – 2022 )

LOT 86

Τιμή εκτίμησης: 500 – 600€

Κατηγορία:

“Στεφανωμένος Νέος”, 24Χ17 εκ.,

λιθογραφία,

υπογεγραμμένη πάνω αριστερά και αριθμημένη πάνω δεξιά.