Θεόδωρος Πανταλέων ( γ. 1948 )

LOT 32

Τιμή εκτίμησης: 800 – 1.200€

Κατηγορία:

άτιτλο,

λάδι σε χαρτόνι, 20Χ30εκ.,

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.