Άλκης Πιερράκος ( 1920 – 2017 )

LOT 16

Τιμή εκτίμησης: 2.400 – 3.000€

Κατηγορία:

49,5Χ65εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω στη μέση.