Σπυρίδων Σκαρβέλης ( 1868 – 1942 )

LOT 60

Τιμή εκτίμησης: 1.000 – 1.200€

Κατηγορία:

16,5Χ38,5εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.