Αντώνης Κανάς ( 1915 – 1995 )

LOT 47

Τιμή εκτίμησης: 2.200 – 2.800€

Κατηγορία:

55Χ79,5., λάδι σε καμβά,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.