Γιώργος Βακιρτζής ( 1923 – 1988 )

LOT 89

Τιμή εκτίμησης: 2.400 – 3.000€

Κατηγορία:

“Μονόλογοι”, 64Χ93,5εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω αριστερά.