Χρόνης Μπότσογλου ( 1941 – 2022 )

LOT 48

Τιμή εκτίμησης: 5.500 – 7.000€

Κατηγορία:

“Η Μάνα”, 57Χ86εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί.