Κώστας Τσόκλης ( γ. 1930 )

LOT 83

Τιμή εκτίμησης: 8.500 – 10.000€

Κατηγορία:

“Tree”, 63X91,5εκ.,

μικτή τεχνική με ακρυλικά και λάδια και χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά.