Παύλος Μαθιόπουλος ( 1876 – 1956 )

LOT 59

Τιμή εκτίμησης: 1.600 – 2.000€

Κατηγορία:

“Κολοσσαίο”, 27Χ36εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί.