Χρυσάνθη Τσίτσα ( γ. 1981 )

LOT 99

Τιμή εκτίμησης: 1.000 – 1.200€

Κατηγορία:

“Εργοστάσια”, 61Χ133εκ.,

τρίπτυχο, μικτή τεχνική σε χαρτί.

Το τρίτο έργο επιλέχθηκε για την διεθνή έκθεση ζωγραφικής στο Πεκίνο με ονομασία ( Hands across the Pacific) 2020 – 2021