Αριστείδης Πατσόγλου ( γ. 1941 )

LOT 92

Τιμή εκτίμησης: 800 – 1.000€

Κατηγορία:

“Γυμνά”, τετράπτυχο 16,5Χ19εκ, 15Χ17εκ., 15Χ17εκ., 16,5Χ19εκ.,

λάδι σε χαρτόνια.