Αριστείδης Πατσόγλου ( γ. 1941 )

“Γυμνά”, 16Χ20εκ.,

επιζωγραφισμένη λιθογραφία,

υπογεγραμμένη και χρονολογημένη κάτω δεξιά.

LOT 93

Τιμή εκτίμησης: 200 – 300€

200