Στέφανος Δασκαλάκης ( γ. 1952 )

58Χ78εκ.,

λιθογραφία,

υπογεγραμμένη κάτω δεξιά και αριθμημένη κάτω αριστερά.

LOT 30

Τιμή εκτίμησης: 300 – 400€

400