Γιώργος Σταθόπουλος ( γ. 1944 )

LOT 73

Τιμή εκτίμησης: 400 – 500€

Κατηγορία:

19,5Χ24εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά.