Γιάννης Τσαρούχης ( 1910 – 1989 )

LOT 52

Τιμή εκτίμησης: 1.600 – 2.000€

Κατηγορία:

“Πλάκα”, 24Χ35εκ.,

υδατογραφία σε χαρτί,

υπογεγραμμένο κάτω δεξιά .