Μίνως Αργυράκης ( 1919 – 1998 )

LOT 21

Τιμή εκτίμησης: 1.000 – 1.200€

Κατηγορία:

« Προσχέδιο για σύνθεση Σαλτιμπάγκων»,

μελάνια, υπογεγραμμένο πάνω αριστερά.