Νεοελληνική Τέχνη – Εικαστικοί Διάλογοι

11 Ιουνίου 2022

Η δημοπρασία έλαβε μέρος στην αίθουσα του φιλολογικού συλλόγου Παρνασσός στην Πλατεία Aγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα 10561

(43) Νίκη Καναγκίνη ( γ. 1933 )

Νίκη Καναγκίνη, ( γ. 1933 ),

λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 23×18εκ. 

Υπογεγραμμένο πάνω δεξιά.

Τιμή εκτίμησης: 1.200-1.500€