Βασίλης Σκυλάκος ( γ. 1930 )

LOT 23

Τιμή εκτίμησης: 1.000 – 1.200€

Κατηγορία:

άτιτλο, 55Χ70εκ.,

μικτή τεχνική με διάφορα υλικά και χρώματα σε καμβά,

υπογεγραμμένο και χρονολογημένο κάτω δεξιά.