Βασίλης Σπεράντζας ( γ. 1938 )

LOT 6

Τιμή εκτίμησης: 350 – 450€

Κατηγορία:

«άτιτλο», 38Χ51εκ.,

λιθογραφία Epreuve d’ Artiste υπογργραμμένη και χρονολογημένη κάτω δεξιά.