Βάσω Κατράκη ( 1914 – 1988 )

LOT 12

Τιμή εκτίμηση: 600 – 800€

Κατηγορία:

«άτιτλο»,

48Χ68εκ.,

λιθογραφία υπογεγραμμένη κάτω δεξιά και αριθμημένη 94/133 κάτω αριστερά.